جهت ثبت نام و  ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقادات 

خودمی توانیداز طریق  ایمیل و شماره های مندرج با

 موسسه  انجمن دبیران  و  مشاوران  ایران  ارتباط 

  برقرار  نمائید.

     

کادرموسسه ازساعت 9صبح الی 10شب پاسخگوی شماعزیزان میباشند.

 

email : itca@irandabir.org