علل افت تحصيلي دانش آموزان


علل افت تحصيلي دانش آموزان


از جمله مهمترین آفت های تحصیلی دانش آموزان افت تحصیلی می باشد. که می توان گفت : نزول سطح علمی و کم شدن نمرات نشانه ای از افت تحصیلی است. جهت برطرف کردن این اشکال لازم است که عوامل ایجاد کننده آن را بشناسیم. بنابراین شناخت عوامل موثر در افت تحصیلی بهترین راه برای پیشگیری از آن می باشد . در ادامه توضیح هر یک از عوامل آمده است :

 

1- عوامل فیزیکی یا جسمی مانند بیماری ، ضعف شنوایی و بینایی
2- عوامل ذهنی و روانی ، میزان هوش
3- نداشتن هدف
4- نداشتن انگیزه
5- نداشتن اعتماد به نفس
6- ضعف اراده
7- نداشتن برنامه ریزی درست
8- نداشتن روش مطالعه مناسب
9- مهارت مطالعه نادرست

 

- عوامل مربوط به خانواده :
1- اختلال خانوادگی ، طلاق ، وجود نامادری یا ناپدری
2- اختلاف فرزند با خانواده ، لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانوادگی
3- وابسته کردن فرزندان به والدین جهت انجام تکالیف بخصوص در دوران ابتدایی
4- تحقیر ، سرزنش و مقایسه نادرست فرزندان با همسالان موفق
5- تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اعتیاد
6- تغییرات سریع و غیر مترقبه ارتقایی سطح اقتصادی یا سیاسی

 

- عوامل مربوط به مدرسه :
1- شوخی های نابه جا و مزاحمت گروه همسالان
2- رفتار نامناسب عوامل اجرایی مدرسه مثل مدیر و معاون و نمره دادن دبیرو ...

 

- عوامل مربوط به اجتماع
1- دوست ناباب
2- استفاده نادرست و بی رویه از کلوپ های ورزشی ، بدن سازی و ...
3- استفاده نادرست از کافی نت و گیم نت
4- گذراندن وقت زیاد در خیابان و خارج ازمدرسه

کارشناس آموزشی انجمن دبیران