نقش والدین در ایام امتحانات


نقش والدین در ایام امتحانات


دوران راهنمایی دوران ورود به رشد و بلوغ است.دورانی است که دانش آموزان از عالم کودکی فاصله گرفته و به دوران بزرگسالی پا میگذارند وتغییراتی درآنها   از لحاظ جسمی و  روحی ایجاد میشود ،این تغییرات ناگهانی باعث استرس و نگرانی در دانش آموزان می گردد .
دانش آموزان در این دوران تمایل به مستقل بودن از خانواده دارند،ونیز گرایش به هم سن وسالان خود پیدا میکنندوهمچنین از نظر شخصیتی هویت مستقلی بدست می آورند که بهتر است به خواسته های آنها احترام گذاشته شود،و این خواسته ها نیز موجب مشکلاتی می شود که افت تحصیلی را به همراه دارد. برای حل این معضل والدین بایستی به خواسته های فرزندانشان درخانه توجه نمایند وبا برقراری ارتباط دوستانه ،با محبت وهمدردی وایجاد محیطی آرام زمینه رشد وبالندگی فرزندان خود را فراهم نمایند.
توصیه های کلیدی به والدین
1- به کارهای خوب و مثبت فرزندان توجه و از آنان قدر دانی کنند.
2- فضای شاد وبا عطوفت پدید آورند.
3- از درگیری های لفظی با فرزندان اجتناب کنند.
4- از تذکرات مداوم در مورد درس خواندن دوری کنند.
5- به احساسات درونی آنان (آرزوها ونگرانی ها )احترام بگذارند.
6- با مسئولان و مشاوران ارتباط مداوم وموثر داشته باشند.
7- محیط خانه را برای درس خواندن بچه ها آماده کنند چونکه مطالعه نیاز به تمرکز حواس دارد و وسایلی که ممکن است تمرکز فرزندان را به هم بزند از معرض دید آنان بردارند.
اولیا در ایام امتحانات بهتر است برنامه دیدوبازدید و میهمانیها را تغییر دهند ،شبهای امتحان به مهمانی نروند ومهمان دعوت نکنند، برنامه را طوری تنظیم کنند که در ساعات ابتدای شب محیط خانه شرایط عادی وآرامی داشته باشد.
مواردضروری برای موفقیت دانش آموزان در امتحانات
• صبح زود از خواب بیدار شوند.
• صبحانه مقوی و پر کالری مصرف کنند.
• به موقع و سر وقت در جلسه امتحانی حضور یابند.
• هیچ گاه تمامی سئوالات را مرور نکنند.
• به زمان امتحان خوب توجه کنند (مدیریت زمان داشته باشند)

 کارشناس آموزشی انجمن دبیران