راه های جلوگیری از فراموشی(حافظه)


راه های جلوگیری از فراموشی(حافظه)

 

چرا فراموشکار میشویم؟

 

دلیل فراموش کردن چیست؟

 

راه های جلوگیری از فراموشی؟

 

علت عمده عدم حضور ذهن و تمرکز میباشد؛ ذهن ماغایب و در حقیقت در جاى دیگرى بوده است. ما در شرایط معین، کارهایى را انجام میدهیم که وقتى بعد می‏خواهیم آن وضعیت یا کارها را به خاطر آوریم و نمی توانیم که به آن فراموشی می گویند.
براى حل مشکل فراموشکارى، باید مطمئن باشید که در لحظه ‏اى که دارید آن کارهاى معین را انجام میدهید، ذهن شما حاضر است و غایب نیست. وقتى شما بدون تفکر درباره عملى، آن را نا خود آگاه انجام می‏دهید، در واقع آن را در ذهن خود ثبت نمیکنید؛ پس در آینده نیز چیزى را به خاطر نمی آورید. راه حل آن است که آگاهانه عمل کنید و اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافى توجه و حضور ذهن دارید.

چه کار کنیم که مجبور نباشیم یک مطلب را بارها و بارها بخوانیم تا بتوانیم آن را به ذهن بسپاریم و به عبارتى چگونه میتوانیم حافظه مطالعاتى خود را تقویت کنیم؟ شما باید خوب خواندن (خواندن مؤثر) را یاد بگیرید.

براى تقویت حافظه باید تمرکز خود را نیز تقویت کنید. تمرکز، یعنى توجه و دقت اختصاصى، انحصارى و منحصر به فرد، درباره یک شى‏ء، یک هدف، یا یک موضوع.

شما چگونه مى‏توانید تمام توجه و دقت خود را به طور کامل به یک موضوع اختصاص دهید؟ براى رسیدن به این هدف، باید قانون اصلى تمرکز را به کار ببرید؛ خود را درگیر کنید.

چگونه خود را درگیر کنید؟ جواب مهم و طلایى ما این است: سؤال کنید؛ شما با سؤال کردن، شروع به فکر کردن میکنید. وقتى مطالب را با هدف یافتن پاسخ‏هاى معین براى پرسش‏هاى معین بخوانید، این امر حافظه شما را در یادگیرى مطالب تقویت میکند.

 
براى تقویت حافظه یک دفتر یادداشت تهیه کنید و از مطالبى که معمولاً فراموش میکنید، فهرستى تهیه کنید.

فهمیدن این که چه مطالبى را فراموش میکنید، از آن جهت مفید است که میتوانید براى فراموش نکردن آنها بیشتر تمرکز ایجاد کنید.

مشکل اساسى آن است که ندانید چه مطالبى را فراموش میکنید.

این روش فایده بزرگ دیگرى هم دارد. شما وقتى فهرستى از فراموش کاری ‏هاى خود تهیه میکنید، خود را هم متقاعد میسازید که حافظه شما چندان هم خراب نیست و فقط در موارد محدودى که فهرست آن را در اختیار دارید، دچار مشکل هستید و تازه مى‏فهمید که بسیارى از موارد هم راه حل هایى بسیار ساده و آسان دارند و در واقع شما از دو جهت مشکل خود را کوچک‏تر میکنید.

مطالبى را که ممکن است فراموش کنید، به صورت سؤال در آورید و در طول امروز چندین بار آن سؤال را خود بپرسید. اغلب مسائل، با ایجاد سؤال در ذهن شما حک میشوند و تصویر سؤال، نا خود آگاه با تصویر پاسخ آن، حالت تداعى پیدا میکنند؛ اما احتمالاً سؤالاتى هستند که با این روش به آسانى پاسخ آنها را به خاطر نمیاورید و باید توجه و دقت خاصى به خرج دهید و از روش‏هاى دیگرى نیز استفاده کنید.

براى تقویت حافظه خود می‏توانید از دیگران بخواهید که سؤالاتى را که احتمالاً پاسخ آنها را فراموش میکنید، از شما بپرسند. با تکرار این تمرین، شما بر نقاط ضعف حافظه خود تسلط پیدا میکنید و فرا مى‏گیرید که همیشه آماده پاسخ به هر سؤالى باشید و در نتیجه ذهن شما مطلب مورد نظر را به صورت آماده باش نگه می‏دارد تا آرام آرام آن مطلب به دانسته‏ هاى ناب و دائم شما اضافه گردد.

فرقى نمیکند که چه کسى آن سؤالات را از شما میپرسد؛ خود شما خوب میفهمید که چه وقت خوب و کامل پاسخ داده ‏اید و چه وقت پاسخ را از خود ساخته ‏اید؛ پس خود را فریب ندهید. 

 

مؤسسه آموزشی انجمن دبیران  با بهره گیری از بهترین مشاور تهران با ارائه خدماتی چون

 

-افزایش تمرکز

 

-افزایش انگیزه

 

-تقویت حافظه

 

-بهبود روش مطالعه

 

-اصول و فنون تست زنی

 

در خدمت شما عزیزان میباشد

 

موفق و پیروز باشید

کارشناس آموزشی انجمن دبیران