تدریس خصوصی ، تیزهوشان و کنکور


تدریس خصوصی ، تیزهوشان و کنکور

 

عناوین دروس رشته‌های دوره دوازدهم

   رشته علوم ریاضی                    

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

معارف اسلامی 1 و 2

2

2

زبان فارسی 1 و 2

2

2

زبان خارجه 1 و 2

4

4

فیزیک 1 و 2

4

4

شیمی 1 و 2

4

4

حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2

4

4

هندسه تحلیلی و جبر خطی

2

2

ریاضیات گسسته

2

2

جمع

24

24

     

رشته علوم تجربی 

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

معارف اسلامی 1 و 2

2

2

زبان فارسی 1 و 2

2

2

زبان خارجه 1 و 2

4

4

فیزیک 1 و 2

3

3

شیمی 1 و 2

4

4

ریاضی عمومی 1 و 2

3

3

زیست شناسی 1 و 2

4

4

علوم زمین 1 و 2

2

2

جمع

24

24

 

رشته علوم انسانی 

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

معارف اسلامی 1 و 2

2

2

زبان فارسی 1 و 2

2

2

زبان خارجه 1 و 2

4

4

ادبیات فارسی 1 و 2

3

3

عربی 1 و 2

3

3

تاریخ

2

2

جغرافیا

2

2

علوم اجتماعی

2

2

فلسفه

2

2

ریاضی پایه 1 و 2

2

2

جمع

24

24