تدریس ادبیات و زبان فارسی


تدریس ادبیات و زبان فارسی
تدریس ادبیات و زبان فارسی

تدریس خصوصی ، * تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی3،2،1،پیش دانشگاهی ودانشگاه * تدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسی اول دبیرستان * تدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسیتدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی1 * تدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسی دوم دبیرستان * تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی2 * تدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسی سوم دبیرستان * تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی3 * تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی1،2 * تدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسی دانشگاه


به ما بپیوندید.

تدریس ادبیات و زبان فارسی

تدريس خصوصي ادبيات وزبان فارسي ابتدايي تا کارشناسي ارشد

با کادر آموزشی مجرب انجمن دبیران ایران به موفقیت100% بیاندیشید.

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی3،2،1،پیش دانشگاهی ودانشگاه


کلیه دروس ادبیات و زبان فارسی در کلیه مناطق تهران

با مدرسان رسمی و ویژه

Related image

 

 

 

ملاکهای موسسه در گزینش اساتید :

1.سابقه تدریس بالا و مفید 2. میزان دانش و توانمندی استاد در تدریس 3. برقراری ارتباط موثر  با شاگرد و خانواده 4. علاقه مند به تدریس 5. میزن پیشرفت دانش آموزان معرفی شده 6. پایبندی به اصول اخلاقی و رفتاری

با مدرسان مدرسه کاملا منطبق با روش تدریس آموزش و پرورش  

 در صورت عدم رضایت جلسه اول رایگان 

مدرسان خانم در کلیه مناطق تهران

مدرسان مجرب با حداقل 10 سال سابقه تدریس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسی اول دبیرستانتدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسی

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی1

تدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسی دوم دبیرستان

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی2

تدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسی سوم دبیرستان

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی3

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی1،2

تدریس خصوصی ادبیات وزبان فارسی دانشگاه 

 

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی سال اول و دوم وسوم متوسطه

تدریس خصوصی انواع ادبی وادبیات داستانی وادبیات پایداری

تدریس خصوصی ادبیات جهان - فرهنگ وهنر

تدریس خصوصی ادبیات دوران مشروطه

تدریس خصوصی سفرنامه،حسب حال،زندگی نامه

تدریس خصوصی ادبیات فارسی برون مرزی

تدریس خصوصی زبان،جمله،مروری برنگارش دوره راهنمایی

تدریس خصوصی جمله واجزای آن ،ویرایش،شکل های زبان

چرا املاء مینویسیم؟

تدریس خصوصی ویژگیهای فعل،گروه اسمی،زبان شناسی،توصیف 

تدریس خصوصی ساده نویسی،نامه نگاری،ضمیر،خاطره نویسی...

تدریس خصوصی نثر فارسی ،ادبیات عارفانه،ادبیات تمثیلی

تدریس خصوصی ادبیات انتقادی ،ادبیات توصیفی

تدریس خصوصی قواعد ترکیب، جمله،مطابقت نهاد وفعل-گروه فعلی

تدریس خصوصی نمایش نامه - فیلم نامه

تدریس خصوصی وازه وواژگان در زبان،دستور خطی ، جمله ساده

تدریس خصوصی ساختمان واژه،دستور خط فارسی ،نوشته ادبی

تدریس خصوصی بازگردانی،بازنویسی،بازآفرینی

تدریس خصوصی طنزپردازی،دستورتاریخی

تدریس خصوصی اسناد و نوشته حقوقی

تدریس خصوصی ادبیات فارسی 1 پیش دانشگاهی( قافیه وعروض- نقد ادبی)

تدریس خصوصی شعرفوزن،قافیه،قواعد قافیه

تدریس خصوصی حرف ، هجا ،وزن-تقطیع به ارکان

تدریس خصوصی چگونگی تقطیع شعر به ارکان

تدریس خصوصی اختیارات وزنی-طبقه بندی اوزان

تدریس خصوصی تحلیل آثار مهم نظم ونثر

تدریس خصوصی ادبیات فارسی 1 پیش دانشگاهی( متون نظم ونثر)

تدریس خصوصی سبک خراسانی -سبک عراقی _سبک هندی

تدریس خصوصی دوره بازگشت-ادبیات مشروطه-ادبیات معاصر

تدریس خصوصی عرفان وتصوف - ادبیات عامیانه

تدریس خصوصی هجو،هزل وطنز

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دانشگاه

 تدریس خصوصی متون نثر

تدریس خصوصی متون نظم

تدریس خصوصی كليات ادبي

تدریس خصوصی متون عربي

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی با مدرسان خانم، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در شهرک غرب ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در شمال تهران ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در جنوب تهران، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در غرب تهران، تدریس خصوصیادبیات و زبان فارسی در مرکز تهران، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در مرکز تهران، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی تیزهوشان، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی با شهریه پایین، معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی در شمال تهران، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منزل دانش آموز   

 معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی ، تدریس خصوصیادبیات و زبان فارسی غرب تهران، آموزش خصوصی ادبیات و زبان فارسی ، معلم خانم ادبیات و زبان فارسی(تدریس خصوصی)، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی شرق تهران، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی مرکز تهران ، تدریس خصوصی ریاضیجنوب تهران، معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی رسمی آموزش آموزش پرورش ، تدریس خصوصی معلم مدرسه ادبیات و زبان فارسی ، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 1 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 2 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 3 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 4 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 4 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 5 ،رتدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 6 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 7 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 8،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 9،رتدریس خصوصی ریاضیدر منطقه 10 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 11،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 1 2،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 13،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 14،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 15 ،رتدریس خصوصی ریاضیدر منطقه 16 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 17 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 18 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 19 ،تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی در منطقه 20 ،تدریس خصوصی ریاضیدر منطقه21 ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم ، معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم ، آموزش خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم ، تدریس خصوصی آمادگی ادبیات و زبان فارسی دهم ، معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم  در تهران،تدریس ادبیات و زبان فارسی دهم  در منزل، معلم خصوصی خانم ادبیات و زبان فارسی دهم ، استاد خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم  آقا، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم  منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم  تیزهوشان، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم ، معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم ، معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم ، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم  ، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم   ، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم  شمال تهران ، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم  غرب تهران، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی دهم  شرق تهران،

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان، آموزش خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان در تهران،تدریس  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان در منزل، معلم خصوصی خانم  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان، استاد خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان آقا، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان تیزهوشان، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان ، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان ، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان شمال تهران ، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان غرب تهران، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی سوم دبیرستان شرق تهران،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی، معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی، آموزش خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی، تدریس خصوصی آمادگی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی در تهران،تدریس  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی در منزل، معلم خصوصی خانم  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی، استاد خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی آقا، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی تیزهوشان، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی، معلم خصوصی  شیمی کنکوری، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی ، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی ، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی شمال تهران ، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی غرب تهران، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی شرق تهران،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی کنکوری، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری، آموزش خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری، تدریس خصوصی آمادگی تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری، آموزش خصوصی ادبیات و زبان فارسی کنکوری، تدریس خصوصی آمادگی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری درتهران،تدریس  ادبیات و زبان فارسی کنکوری در منزل، معلم خصوصی خانم  ادبیات و زبان فارسی کنکوری، استاد خصوصی فیزیک کنکوری آقا، تدریس خصوصی فیزیک کنکوری منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی فیزیک کنکوری تیزهوشان، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری تیزهوشان، معلم خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری، تدریس خصوصیکنکور  ادبیات و زبان فارسی ، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری دولتی ، تدریس خصوصی  ادبیات و زبان فارسی کنکوری شمال تهران ، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی کنکوری غرب تهران، تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی کنکوری شرق تهران،

 

مشخصات
  نظری برای نمایش وجود ندارد.

  نام و نام خانوادگی:
  وب سایت یا ایمیل:
  متن نظر:
   
   
   

  اساتید مربوطه