تدریس خصوصی آمار


تدریس خصوصی آمار
تدریس خصوصی آمار

تدریس خصوصی ، تدریس خصوصی درس امار و احتمال** تدریس خصوصی درس امار تحلیلی** تدریس خصوصی درس امار و کاربرد آن در مدیریت** تدریس خصوصی درس امار تحلیلی** کلاس خصوصی درس آمار** تدریس خصوصی آمار کارشناسی** تدریس خصوصی آمار کارشناسی ارشد** تدریس خصوصی spss**


به ما بپیوندید.

تدریس خصوصی آمار

 


ملاکهای موسسه در گزینش اساتید آمار:

1.سابقه تدریس بالا و مفید  2. میزان دانش و توانمندی استاد در   تدریس دروس 3. برقراری ارتباط موثر  با شاگرد و خانواده 4. علاقه مند به تدریس

5. میزان پیشرفت  و آمار قبولی شاگردان سابق استاد 5 . پایبندی به اصول اخلاقی و رفتاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

تدریس خصوصی آمار و مدلسازی سال دوم

استاد خصوصی مجرب آمار رشته ریاضی فیزیک و انسانی و تجربی

تدریس خصوصی مفاهیم و روشهای آماری فنی و حرفه ای

استاد خصوصی مجرب مفاهیم و روشهای آماری

تدریس خصوصی آمار و احتمالات کاربردی

استاد خصوصی مجرب آمار و احتمالات کاربردی

Image result for ‫آمار علی دلاور‬‎

تدریس خصوصی آمار توصیفی و احتمالات

استاد خصوصی مجرب آمار توصیفی و احتمالات

تدریس خصوصی اس پی اس اس (spss)

استاد خصوصی مجرب اس پی اس اس (spss)

تدریس خصوصی مینی تب(minitab)

استاد خصوصی مجرب مینی تب(minitab)

تدریس خصوصی مباحث آمار
تدریس خصوصی محاسبه میانگین میانه،مد و چندک در جدول فراوانی
تدریس خصوصی توزیع نرمال، توزیع t، توزیع مربع کای
تدریس خصوصی توزیع tوابسته و مستقل
تدریس خصوصی برآورد فاصله ای
تدریس خصوصی برآورد نقطه ای
تدریس خصوصی آزمون فرض اماری
تدریس خصوصی تحلیل واریانس
تدریس خصوصی رگرسیون و همبستگی
تدریس خصوصی امار ناپارامتریازمون من ویتنی،فریدمن ویلکاکسون
تدریس خصوصی مباحث احتمال
تدریس خصوصی مجموعه ها
تدریس خصوصی احتمال شرطی
تدریس خصوصی احتمال توام گسسته و پیوسته
تدریس خصوصی تابع توزیع دوجمله ای،پواسون،نمایی فوق هندسی
تدریس خصوصی تابع نرمال و ....

 

 

 

3گام تا برگزاری کلاس در محل شما

آمار در تخصص ماست

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی درس امار و احتمال

تدریس خصوصی درس امار تحلیلی در تهران

 تدریس خصوصی درس امار و کاربرد آن در مدیریت

 تدریس خصوصی درس امار تحلیلی

 کلاس خصوصی درس آمار در تهران

 معلم خصوصی امار رشته مدیریت در تهران

 اموزش امار در کمترین زمان

 آموزش امار با بیان قوی

تدریس خصوصی آمار تحلیلی و امار کتاب دکتر عادل آذر

 تدریس خصوصی تضمینی درس آمار

 آموزش تضمینی و خصوصی امار تحلیلی

 تدریس خصوصی و تضمینی تحلیل اماری رشته مدیریت

 تدریس خصوصی آمار تحلیلی رشته حسابداری

 تدریس امار و جزوه اماری از دانشگاه ازاد

 تدریس آمار دانشگاه پیام نور در تهران

 نمونه سوالات امار تحلیلی

 نمونه سوالات آمار و احتمال

 نمونه سوالات امار و کاربرد ان در مدیریت

 حل المسایل امار و کاربرد آن در مدیریت

 حل المسائل امار تحلیلی

 نمونه سوالات امار همراه با جواب

 کتاب راهنمای امار تحلیلی

 حل المسائل آمار و احتمال مهندسی

 جزوه خوب آمار تحلیلی

 دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال

 دانلود نمونه سوالات آمار تحلیلی و امار استنباطی همراه با جواب

 تدریس خصوصی درس آمار استنباطی

 بهترین جزوه برای یادگیری آمار استنباطی

 کلاس خصوصی درس آمار استنباطی

 نمونه سوالات در زمینه امار استنباطی همراه با جواب،دانلود بهترین جزوه امار استنباطی

 بهترین اموزشگاه تدریس آمار

 بهترین اموزشگاه دروس مدیریت در تهران

 بهترین اموزشگاه تضمینی دروس حسابداری در تهران

 تدریس خصوصی آمار توصیفی روانشناسی و علوم تربیتی و کتابداری - تدریس خصوصی آمار استنباطی -  تدریس خصوصی آمار مقدماتی و آمار در علوم اجتماعی -  تدریس خصوصی آمار ریاضی -  تدریس خصوصی تحلیل آماری و آمار کاربردی -  تدریس خصوصی آمار و کاربرد آن در مدیریت - تدریس خصوصی آمار زیستی وحیاتی - تدریس خصوصی آمار و احتمالات - تدریس خصوصی spss -  تدریس خصوصی رگرسیون و سری زمانی

 


آموزش و تدریس آمار و احتمال 1 و2 ، آمار تحلیلی و استنباطی،آمار و کاربرد آن در مدیریت،امار کارشناسی

تدریس خصوصی آمار و احتمالات کاربردی

تدریس خصوصی امار و احتمالات مهندسی

تدریس خصوصی امار و کاربرد ان در مدیریت

تدریس خصوصی آمار تحلیلی، آمار توصیفی

تدریس خصوصی آمار استنباطی در تمام مقاطع دانشگاهی

*******************************************

مباحث آمار


محاسبه میانگین میانه،مد و چندک در جدول فراوانی
توزیع نرمال، توزیع t، توزیع مربع کای
توزیع tوابسته و مستقل
برآورد فاصله ای
برآورد نقطه ای
آزمون فرض اماری
تحلیل واریانس
رگرسیون و همبستگی
امار ناپارامتریازمون من ویتنی،فریدمن ویلکاکسون
*****************
مباحث احتمال
مجموعه ها
احتمال شرطی
احتمال توام گسسته و پیوسته
تابع توزیع دوجمله ای،پواسون،نمایی فوق هندسی
تابع نرمال و ....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدریس خصوصی روش های ناپارامتری ،تدریس خصوصی محاسبات آماری ، تدریس خصوصی سری های زمانی تئوری احتمالات و کاربرد آن ،تدریس خصوصی نمونه گیری رگرسیون،تدریس خصوصی  فرآیند تصادفی،تدریس خصوصی آمار و احتمالات کنکور کارشناسی ارشد آمار ،تدریس خصوصی آمار ریاضی آمار بیزی محاسبات عددی، تدریس خصوصی روش های چند متغییره پیوسته ،تدریس خصوصی کنترل کیفیت آماری،تدریس خصوصی آشنایی با نظریه صف،تدریس خصوصی آشنایی با نظریه اطلاع آشنایی با نظریه تصمیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تدریس خصوصی آمار با مدرسان خانم، تدریس خصوصی
 آمار در شهرک غرب ،تدریس خصوصی آمار در شمال تهران ،تدریس خصوصی آمار در جنوب تهران، تدریس خصوصی آمار در غرب تهران، تدریس خصوصی آمار در مرکز تهران، تدریس خصوصی آمار در مرکز تهران، تدریس خصوصی آمار تیزهوشان، تدریس خصوصی آمار با شهریه پایین، معلم خصوصی آمار در شمال تهران، تدریس خصوصی آمار در منزل دانش آموز   

 معلم خصوصی آمار ، تدریس خصوصیآمار غرب تهران، آموزش خصوصی آمار ، معلم خصوص خانم حسابداری(تدریس خصوصی)، تدریس خصوصی آمار شرق تهران، تدریس خصوصی آمار مرکز تهران ، تدریس خصوصی ریاضیجنوب تهران، معلم خصوصی آمار رسمی آموزش آموزش پرورش ، تدریس خصوصی معلم مدرسه آمار ، تدریس خصوصی آمار در منطقه 1 ،تدریس خصوصی آمار منطقه 2 ،تدریس خصوصیآمار منطقه 3 ،تدریس خصوصی آمار منطقه 4 ،تدریس خصوصی آمار منطقه 4 ،تدریس خصوصی آمار منطقه 5 ،رتدریس خصوصی آمار منطقه 6 ،تدریس خصوصی آمار در منطقه 7 ،تدریس خصوصی آمار منطقه 8،تدریس خصوصی آمار منطقه 9،رتدریس خصوصی آمار منطقه 10 ،تدریس خصوصی آمار منطقه 11،تدریس خصوصی آمار منطقه 1 2،تدریس خصوصی آمار منطقه 13،تدریس خصوصی آمار منطقه 14،تدریس خصوصی آمار در منطقه 15 ،رتدریس خصوصی آمار منطقه 16 ،تدریس خصوصی آمار منطقه 17 ،تدریس خصوصی آمار در منطقه 18 ،تدریس خصوصی آمار در منطقه 19 ،تدریس خصوصی آمار منطقه 20 ،تدریس خصوصی آمارمنطقه21 ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدریس خصوصی آمار دهم ، معلم خصوصی آمار دهم ، آموزش خصوصی آمار دهم ، تدریس خصوصی آمادگی آمار دهم ، معلم خصوصی آمار دهم  در تهران،تدریس آمار دهم  در منزل، معلم خصوصی خانم آمار دهم ، استاد خصوصی آمار دهم  آقا، تدریس خصوصی آمار دهم  منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی آمار دهم  تیزهوشان، تدریس خصوصی آمار دهم ، معلم خصوصی آمار دهم ، معلم خصوصی آمار دهم ، تدریس خصوصی آمار دهم  ، تدریس خصوصی آمار دهم   ، تدریس خصوصی آمار دهم  شمال تهران ، تدریس خصوصی آمار دهم  غرب تهران، تدریس خصوصی آمار دهم  شرق تهران،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدریس خصوصی آمار سوم هنرستان   ، معلم خصوصی  آمار سوم هنرستان   ، آموزش خصوصی  آمار سوم هنرستان   ، تدریس خصوصی  آمار سوم هنرستان   ، معلم خصوصی  آمار سوم هنرستان    در تهران،تدریس  آمار سوم هنرستان    در منزل، معلم خصوصی خانم  آمار سوم هنرستان   ، استاد خصوصی  آمار سوم هنرستان    آقا، تدریس خصوصی  آمار سوم هنرستان    منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی  آمار سوم هنرستان    تیزهوشان، تدریس خصوصی  آمار سوم هنرستان   ، معلم خصوصی  آمار سوم هنرستان   ، معلم خصوصی  آمار سوم هنرستان   ، تدریس خصوصی  آمار سوم هنرستان    ، تدریس خصوصی  آمار سوم هنرستان    ، تدریس خصوصی  آمار سوم هنرستان    شمال تهران ، تدریس خصوصی  آمار سوم هنرستان    غرب تهران، تدریس خصوصی  آمار سوم هنرستان    شرق تهران،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی آمار دانشگاهی، معلم خصوصی آمار دانشگاهی، آموزش خصوصی  آمار دانشگاهی، تدریس خصوصی آمادگی  آمار دانشگاهی، معلم خصوصی  آمار دانشگاهی در تهران،تدریس  آمار دانشگاهی در منزل، معلم خصوصی خانم  آمار دانشگاهی، استاد خصوصی  آمار دانشگاهی آقا، تدریس خصوصی  آمار دانشگاهی منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی  آمار دانشگاهی تیزهوشان، تدریس خصوصی  آمار دانشگاهی، معلم خصوصی  آمار دانشگاهی، معلم خصوصی  شیمی کنکوری، تدریس خصوصی آمار دانشگاهی ، تدریس خصوصی  آمار دانشگاهی ، تدریس خصوصی  آمار دانشگاهی شمال تهران ، تدریس خصوصی  آمار دانشگاهی غرب تهران، تدریس خصوصی  آمار دانشگاهی شرق تهران،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات
  نظری برای نمایش وجود ندارد.

  نام و نام خانوادگی:
  وب سایت یا ایمیل:
  متن نظر:
   
   
  کد امنیتی:
   
   

  اساتید مربوطه


  محمدرضا اخوان(ریاضی)
  12 سال

  سجاد جلالی
  5 سال

  سیده روزیتا ابراهیمی
  تدریس در دانشگاه های دولتی کردستان دانشگاه پیام نور سنندج دانشگاه آزاد واحد تهران شمال آموزشگاه مبتکران سنندج

  اسماعیل رضایی
  16 سال دبیر رسنی آموزش و پرورش

  دکتر سعید صائمی(صنایع)
  سابقه 4 سال تدریس در دانشگاه های ازاد تهران سابقه 4سال تدریس در دانشگاه پیام نور سابقه 4 سال تدریس خصوصی با بیش از 150 شاگرد خصوصی آمار مهندسی-تئوری احتمالات-تحقیق در عملیات 1و2-اصول شبیه سازی-کارسنجی-ارزیابی کار وزمان-کنترل موجودی-کنترل کیفیت-اقتصاد خرد-اقتصاد کلان-اقتصاد سنجی-قابلیت اطمینان-پژوهش در عملیات-نرم افزار های لینگو،گمز،متلب،arena-الگوریتم های فراابتکاری و کا ربا متلب

  سمیه سالکی(ریاضی)
  از سال 91 تا کنون تدریس در دانشگاه از سال 89 تا کنون در آموزشگاه دروس کنکور و تیزهوشان

  سید رضا مهاجرانی(ریاضی)
  10 سال سابقه -ریاضی نهم و دهم - حسابان- جبر و احتمال- هندسه تحلیلی - حساب دیفرانسیل

  ساجده هاشمی
  11سال سابقه دروس ریاضیات* آمار * اقتصاد خرد

  یحیی قنبرپور(آمار)
  بیش از 10 سال سابقه تدریس آمار و احتمالات گلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی در : دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد مرکز آموزشهای مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کارگزاری بورس و اوراق بهادار صدا و سیما و ....

  ابراهیم عطااللهی(ریاضی)
  تدریس ریاضی با متدهای جدید آموزشی و تجربه 25 ساله تدریس. عضو دپارتمان تخصصی ریاضیات مدرسان کبیر.مدرس تیزهوشان دبیرستان نمونه دولتی ،علامه حلی، سلام، مدرس دبیرستان های علوی تهران تدریس خصوصی و گروهی تمامی دروس ریاضی دبیرستانی شامل : دیفرانسیل-ریاضی4 تجربی-گسسته-هندسه تحلیلی-حسابان-جبر و احتمال-ریاضی سوم تجربی-هندسه 1و2 ریاضی هفتم-هشتم-نهم-دهم تدریس خصوصی و گروهی تمامی دروس ریاضی دانشگاهی شامل : ریاضیات عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل-ریاضیات مهندسی-محاسبات عددی-آمارو احتمالات مهندسی-ریاضیات کاربردی-ریاضیات گسسته-ساختمان گسسته -کنکور ارشد جهت موفقیت خود در دروس ریاضی کنکور سراسری و امتحانات نهایی و مدرسه خود همین امروز اقدام کنید.