اجاره کلاس - اجاره فضاي آموزشي جهت کلاس خصوصي ونيمه خصوصي


اجاره کلاس - اجاره فضاي آموزشي جهت کلاس خصوصي ونيمه خصوصي
اجاره کلاس - اجاره فضاي آموزشي جهت کلاس خصوصي ونيمه خصوصي

اجاره کلاس ،اجاره فضاي آموزشي جهت کلاس خصوصي ونيمه خصوصي، اجاره کلاس در آموزشگاه، اجاره کلاس نزدیک مترو، اجاره کلاس آموزشی .


به ما بپیوندید.

اجاره کلاس - اجاره فضاي آموزشي جهت کلاس خصوصي ونيمه خصوصي

اجاره کلاس ،اجاره فضاي آموزشي جهت کلاس خصوصي ونيمه خصوصي


اجاره کلاس آموزشی، کلاسهای خصوصی ونیمه خصوصی و گروهی

از اساتيد و مدرسين و دانش آموزان محترم خانم  و آقا و موسسات  آموزشیکه نياز به کلاس آموزشي مناسبدرکليه مقاطع

تحصيلي درمرکز تهران  واقع  در ميـدان انقلاب (حوالی مترو ) جهت کلاس هاي خصوصي و  نیــمه  خصــوصی بهصورتســاعتی

وهفتـــگـی و ماهیانه  و یا  سالانه را  دارند در راستای این  امـر موسســه انجمـن  دبيــران و مشــاوران  ايران  فضاي آمــوزشـيآرام

و مناسبيبا مبلغ بسیار مناسب را براي شما عزيزان تدارک ديده است.           

 اجاره کلاس خصوصی

اجاره کلاس نیمه خصوصی

اجاره فضای آموزشی

اجاره اتاق اداری ساعتی

اجاره کلاس با امکانات آموزشی


اجاره کلاس در آموزشگاه 
اجاره کلاس با قیمت بسیار مناسب


ساعت برگزاري کلاس :8 صبح الي21 شب

 

هزينه کلاس : ساعتی 15000 تومان

انقلاب ابتدای جمالزاده جنوبی کوچه دانشور پلاک 9 واحد 8

 
66907404

مشخصات
  نظری برای نمایش وجود ندارد.

  نام و نام خانوادگی:
  وب سایت یا ایمیل:
  متن نظر:
   
   
   

  اساتید مربوطه